page_bg

Kelestarian

Kelestarian

Kami bekerja keras untuk menjadi perniagaan berdaya tahan yang lebih mampan.Kos bukan lagi satu-satunya faktor yang perlu diambil kira apabila kita bercakap tentang rantaian bekalan.

Kami akan mengusahakan inovasi, melalui penyelidikan dan pembangunan produk dan perkhidmatan yang boleh menambah baik rutin, dari lapangan kepada pengeluaran.Juga, cari bahan yang bertujuan untuk mengelakkan pembaziran dan memberi mereka kehidupan kedua.

Kami ingin membina produk yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik melalui pelan kemampanan kami.

Apakah itu PCR (dikitar semula selepas pengguna)?

Bahan PCR(dikitar semula selepas pengguna), contohnya, botol plastik sisa harian kami, kertas tulis, jag susu, kotak Amazon.Kami menggunakannya dalam kebanggaan kami, seperti papan belakang plastik jam, kertas pembungkusan.Semua bahan buangan mendapat kehidupan kedua.

Matlamat Wawasan Kemampanan 2025 Kami

Pasukan kami yang hebat bagi Jurutera Pembangunan Produk dan Pembungkusan akan membawa Yingzi mencapai matlamat iaitu:

● 10%(atau lebih) kurang bahan pembungkusan.
● 25% daripada bahagian produk yang dibuat oleh bahan PCR (pra-pengguna kitar semula).
● 50% daripada semua bahan pembungkusan PCR/boleh dikitar semula/boleh kompos.
● Membina rantaian bekalan kami yang mampan, termasuk logistik, penyimpanan, pengangkutan, pengedaran dll.

Kami mahu menjadi sebahagian daripada revolusi sifar sisa, lebih bersatu dengan pelanggan kami yang dihargai.Kami melangkah dengan berani ke masa depan yang lebih mampan untuk diri kami dan generasi akan datang.